תוכן

עמוד:9

ג . "תיאוריית המקומות המרכזיים " וממלכת יהודה הקדומה 180 ד . השילמת וגם הובלת ? המנהל בממלכת יהודה הקדומה 187 ה . שעורה ועדשים בעמק האלה : הכלכלה 188 ו . משפחה מורחבת מול אינדיווידואליזם : הארגון החברתי 192 פרק - 9 ארמון שלמה ובית המקדש הראשו ן 194 א . ארמון שלמה 194 ב . בית המקדש הראשון 198 פרק - 10 סיכום : הקשר בין מקרא , ארכיאולוגיה והיסטוריה 201 נספח - התקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה בחורבת קיאפה 207 א . המבנים 209 ב . חפצים וכלים מהתקופה הפרסית המאוחרת - ההלניסטית הקדומה 216 הערות 217 מראי מקום 221

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר