תוכן

עמוד:8

פרק - 4 הממצאים : עיר שקפאה בזמן 110 א . כחרס הנשבר 110 ב . גיר , בזלת ובהט : כלי האבן 117 ג . פגיונות , חרבות וזהב : כלי המתכת 119 ד . עצם העניין 119 ה . חרפושיות מצ ריות וחותם 121 ו . חרוזי אבן 121 ז . מדוע אין חזירים בחורבת קיאפה 122 ? פרק - 5 דרישת שלום מן העבר : אוסטרקון חורבת קיאפה 123 א . תגלית מרגש ת בשעות הבוקר 123 . ב פענוח " צופן קיאפה : " צורת האותיות 126 . ג פענוח " צופן קיאפה : " כיוון הכתיבה ויצירת מילים 127 ד . פענוח " צופן קיאפה : " הבנת הכתוב וקביעת השפה 129 ה . אשמה , תוכחה ואבדון ? הצעות לשיפורים בקריאת האוסטרקון 130 סיכום 132 פרק - 6 הפולחן ביהודה לפני הקמת מקדש שלמה 133 א . פולחן אבנים קדום : המצ בות 135 . ב האם גילינו את " במות השערים "? חדרי הפולחן בחורבת קיאפה 137 ג . מ " בתי נחשים " לדגמי מקדשים 150 ד . "ארון האלוהים 160 " ה . צלמית טין : צעצוע , וודו , או אל מקומי 163 ? ו . סיכום 165 חלק ג : מה משמעותם של ממצאינו בחורבת קיאפה ? פרק - 7 חורבת קיאפה : שעריים המקראית 169 פרק - 8 ממלכת דוד 174 א . מה למדנו על חורבת קיאפה 174 ? ב . מדוע האתר של חורבת קיאפה כה מיוחד 176 ?

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר