עקבות דוד המלך בעמק האלה תגליות מפתיעות בארכיאולוגיה המקראית