עקבות דוד המלך בעמק האלה תגליות מפתיעות בארכיאולוגיה המקראית

עמוד:4

Yosef Garfinkel , Saar Ganor and Michael Hasel Footsteps of King David in the Valley of Elah יוסף גרפינקל , סער גנור ומייקל היזל עקבות דוד המלך בעמק האלה עורך אחראי : דב איכנולד עיצוב העטיפה : עדי עיצובים צילום העטיפה : משלחת חפירות קיאפה הצילום בגב העטיפה : גבי לרון עריכה לשונית : מימי ברעם , רחל ניניו לוחות : ישראליט הפקה : טפר בע " מ המערכת מודה למחברים שאפשרו לנו שימוש בתמונות מארכיו ן משלחת חפירות חורבת קיאפה . מספר איורים נוספים נלקחו מפרסומים מדעיים . כמצוין ליד כל אחד מהם . שאר התורמים לספר זה מצוינים בעמ ' . 16 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימו ש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל " All Rights Reserved ) 2012 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Aviv-Tel , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2012 ) למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת , 53494 ד " תל - אביב mail-E : info @ ybook . co . il | 61534 דאנאקוד | 4676-362 מסת " ב | ISBN 3-610-545-965-978 נדפס בישראל Printed in Israel 2012

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר