מבוא

עמוד:3

חלק מן הפעילויות הן פרי פיתוח מקורי של המחבר וחלקן מבוסס על משחקים ופעילויות מוכרות שעברו שינוי כלשהו כדי להתאימם ליעדים שהוצבו . חלק גדול מן הפעילויות נוסה בכיתות שונות בבתי ספר יסודיים וחלקם בחטיבות ביניים . בעקבות הלקחים שהופקו מניסיונות אלה נערכו שינויים במבנה המקורי של הפעילויות . המסקנה העיקרית מן המחקר היא שישנה חשיבות רבה בזרימה של הפעילות . פעילות לא מוצלחת היא פעילות שנתקעת . ישנם מספר עקרונות בסיסיים המבטיחים זרימה של הפעילות . יש לעבוד בקבוצות קטנות יחסית . אם ישנה אפשרות , יש למנות עוזרים ולחלק את הכיתה לקבוצות עבודה קטנות ככל האפשר . אם הילדים בוגרים יחסית , אפשר אפילו להיעזר בחלק מן הילדים כעוזרים . על רמת החומר המתמטי בפעילות להיות נמוכה יחסית , זאת כדי למנוע רגעים ארוכים מדי של מחשבה ולהבטיח השתתפות מרבית של תלמידים מכל הרמות . יש לזכור שהמטרה הלימודית של הפעילות בדרך כלל אינה ללמוד את החומר , אלא לתרגל ולהטמיע אותו , כמו גם לחזק את הביטחון העצמי ולגרום הנאה . וודאי שמטרות אלו אינן הולכות יחדיו עם חוסר הצלחה . יש לוודא שחוקי הפעילות ברורים לכל התלמידים לפני קיום הפעילות . השתתפות מרבית של התלמידים היא מטרה חשובה שיש לשים עליה דגש . כאשר הפעילות היא קבוצתית , יש לעודד השתתפות של כל חברי הקבוצה ,

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר