תוכן העניינים

עמוד:ד

תוכן העניינים מבוא 4-1 ...................................................... ................................ חלק . א' פעילויות לתרגול נושאים מתמטיים 99-5 .................................. פרק . 1 חיזוק השליטה בפעולות החשבון הבסיסיות 33-6 ................................................... פרק . 2 מושג האומדן 31-33 .................................................................................................... פרק . 3 מושג הסדר 36-32 ....................................................................................................... פרק . 3 מציאת ערכם של נעלמים 63-34 .................................................................................. פרק . 5 מדידת כמויות 42-63 ................................................................................................... פרק . 6 פעילויות בעזרת מאזני כפות 43-43 ............................................................................ פרק . 4 בניות בעזרת סרגל ומחוגה 09-45 ............................................................................... פרק . 4 פעילות העשרה – מתמטיקה בדידה 00-01 ................................................................ חלק . ב' פעילויות חידוד החשיבה 151-100 ................................................. פרק . 0 מבוכים 194-191 .............................................................................................................. פרק . 19 פעילויות בעזרת גפרורים 124-194 ............................................................................... פרק . 11 חידות חציית נהר 133-120 ........................................................................................... פרק . 12 פעילויות הגיון 151-133 ..................................................................................................

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר