נהר ללא גדות זמן וסימבוליזם ב"בעלת הארמון" ללאה גולדברג ובציור המודרני