פתח דבר

עמוד:11

פתח דבר יסודותיו של חיבור זה הונחו במחקרים שערכתי בנושא הפתרונות לבעיית מסורבות הגט במהלך שהותי במרכז ללימודי יהדות באוניברסיטת מנצ'סטר בבריטניה ( בשנים ( 2008-2007 במסגרת היחידה לחקר בעיית העגונות Agunah ) , ( Research Unit בראשותו ובהכוונתו של פרופ' ברנרד ג'קסון . מחקריי בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנה שאחר כך ובמרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן , ביתי האקדמי בשנים האחרונות , הוסיפו על הדברים וגיבשו אותם . הפרויקט " זכויות האדם והיהדות" במכון הישראלי לדמוקרטיה , בסיועם של העומדים בראש הפרויקט — הפרופסורים ידידיה צ' שטרן , שחר ליפשיץ וחנוך דגן — פתח לפניי את השער לדיון בשאלת הגירושין בהלכה ובמסורת היהודית כנקודת מפגש בין היהדות לבין שיח זכויות האדם ושימש כר פורה לבחינת מערכת היחסים ההדדית בין שתי המערכות הללו . כך התעשרו תובנות המחקרים הנזכרים לעיל ושימשו מצע לדיון הנערך בחיבור הנוכחי בשאלת מקומה של הזכות לגירושין בהלכה ובמסורת היהודית ובזיקתה לשיח זכויות האדם . צוות ההוצאה לאור המסור במכון הישראלי לדמוקרטיה סייע בידי להשלים חיבור זה , ועל כך שלוחה תודתי מקרב לב . בספר קודם שלי במסגרת פרויקט זכויות האדם והיהדות ( זכויות , הלכה והאדם שביניהן , ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה , ( 2012 בחנתי את המסלולים התאורטיים האפשריים לצורך ניתוח המפגש המורכב בין שתי המערכות של זכויות האדם והיהדות . הספר הנוכחי צועד צעד נוסף ומבקש לבחון את יישום הדברים בענף מרכזי וסוער בשיח ההלכתי , בשיח זכויות האדם ובשיח הציבורי בישראל ובעולם — הזכות לגירושין . אבישלום וסטרייך ספטמבר 2014

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר