תקציר

עמוד:10

בבסיס התפיסות ההלכתיות המתוארות עומדים מניעים פרגמטיים , אך גם מניעים אידאולוגיים . הללו משקפים תפיסה הקרובה למחשבה הליברלית באשר לאופיו של מוסד הנישואין ובאשר למשטר הגירושין הראוי למוסד זה . מחקרי מלמד כי זרמים בולטים בהלכה מכירים בזכות לגירושין וכי ההלכה מעניקה את הכלים למימוש זכות זו . כך היה במסורות שונות בעבר , וכך מקובל במידת מה גם בהווה . יש לפיכך מקום נרחב להמשיך וליישם את הדברים גם בימינו . בהתאם לכך הספר מציע מודל הלכתי מעשי לגירושין במקרים של סרבנות גט . המודל מתבסס על שתי דרכים הלכתיות — כפיית גט והפקעת קידושין ששילובן יחד מציב מנגנון הלכתי שנותן מענה לקשיים המתעוררים בכל אחת מהן בפני עצמה ומגביר את הלגיטימציה הניתנת לשתיהן . ברם השימוש במודל הלכתי זה מחייב הכרה מוקדמת בנחיצותו . הכרה זו יכולה להיות הכרה פרגמטית , הנובעת משיקולים חברתיים או משיקולי מדיניות כאלו או אחרים , אולם היא יכולה גם להיות הכרה מהותית , המושתתת על אימוצה של התפיסה המקבלת את הזכות לגירושין במקרה שבו לא נותרה עוד תקווה לחיי הנישואין . אני טוען , כאמור , כי ההלכה נותנת בידינו את הכלים למימוש זכות זו וכי הדברים יושמו בעבר . לפיכך אני מציע לאמצם גם היום .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר