תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 9 פתח דבר 11 פרק ראשון רקע : הזכות לגירושין — ליברליזם ויהדות 12 פרק שני הזכות לגירושין — כלים משפטיים : ( א ) הלכת המורדת 17 פרק שלישי הזכות לגירושין — כלים משפטיים : ( ב ) הפקעת קידושין 32 פרק רביעי הפקעה הצהרתית של הנישואין : קידושי טעות 52 פרק חמישי גירושין ללא אשם במסורת היהודית , הלכה למעשה 67 פרק שישי אחרי המעשים נמשכים הלבבות , או : האם קיימת בהלכה זכות לגירושין ? 76 פרק שביעי אפילוג : מודל הלכתי לגירושין במקרים של סרבנות גט 94 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר