הזכות לגירושין גירושין ללא אשם במסורת היהודית

עמוד:4

No-Fault Divorce in the Jewish Tradition Avishalom Westreich עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה : טרטקובר , עיצוב גרפי — טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה התצלום על העטיפה : Breaking Rope , Olga Yastremska , www . dreamstime . com סדר : נדב שטכמן פולישוק הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 978-965-519-148-6 ב “ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל “ ( כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשע"ד נדפס בישראל , 2014 המכון הישראלי לדמוקרטיה רח' פינסקר , 4072 ד “ ת , 4 ירושלים 9104602 טל 02-5300888 : ' אתר האינטרנט : www . idi . org . il להזמנת ספרים : החנות המקוונת : http : // tinyurl . com / idi-store דוא “ ל : orders @ idi . org . il טל ; 02-5300800 , 1-800-20-2222 : ' פקס : 02-5300867 כל פרסומי המכון ניתנים להורדה חינם , במלואם או בחלקם , מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר