על קבוצות בארגונים: רגעים ומשמעויות

עמוד:14

שלישית — לפתח קשב לתכנים בלתי צפויים , חורגים , הטבועים בתוך רצפים של אסוציאציות ( בולס , . ( 2012 עבודה ארגונית נוטה לחסום רצפים כאלה או מנסה לפקח עליהם באמצעות סדר יום גלוי , תכנון , כללי דיבור ועוד . רצפי אסוציאציות אלה הם שמאפשרים ללא מודע להגיח , והקשבה להם מאפשרת להתייחס למה שמודחק , מוכחש או מתחפש בחיים הארגוניים הסדורים יותר . רביעית — לקבל את האחריות העצומה שבעבודת המנחה כמי שמתערב ברקמות מורכבות של חיים ארגוניים , מנסה לקיים למידה משותפת בקשר אליהן עם חברי הקבוצה , וגם מציע ממד של תקווה ושל יכולת להתפתחות מיטיבה . מקורות בולס , כ' . ( 2012 ) השאלה האינסופית . ירושלים : מגנס . ביון , ו' . ( 1992 ) התנסויות בקבוצות ומאמרים אחרים . תל אביב : דביר . Anzieu , D . ( 1984 ) . The group and the unconscious . London : Routledge & Kegan Paul . Katzenbach , J . R ., & Smith , D . K . ( 2002 ) . The wisdom of teams . New York : Harper Business Essentials . Obholzer , A . ( 1999 ) . Managing the unconscious at work . In R . French & R . Vince ( Eds . ) , Group relations , management' and organization ( pp . 87–97 ) . Oxford : Oxford University Press .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר