אנליזה ארגונית גיליון מס' 20

עמוד:1

גיליון מס' | 20 דצמבר 2014 עורך ישראל כ"ץ מרכזת המערכת תמר גרוס חברי המערכת תמר בליץ איריס גולדברג לינדה יעקב נילי גור אריה צפנת ׀ מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר