דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא

עמוד:יב

6 הנוער , כפי שהיא מתנסחת בטקסטים של המדריכים והחניכים של " בני עקיבא . " בעיקרי 7 התפיסות המוצגות פה עסקתי בבמות שונות . חוקרים אחרים עמדו אף הם על הממדים 8 התרבותיים של הציונות הדתית . כאמור , הסכמות הללו מציינות חוט שדרה הגותי איתן של האידאולוגיה הציונית הדתית . אבל בכל תשתית רעיונית כזו יש חוליות שאינן מתמזגות לחלוטין עם הכלל . כמעט תמיד נמצאים הוגים שאינם נסחפים עם הרעיונות הקולקטיביים , ומצליחים להביע את רעיונותיהם החריגים . שני הוגים בולטים כאלה נמצא במחנה הציוני הדתי . האחד הוא הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק , נשיא הכבוד של " המזרחי" באמריקה והוגה חשוב , והשני הוא פרופ' ישעיהו ליבוביץ , שבעברו נמנה עם המחנה הסוציאליסטי בציונות הדתית . כבר הזכרתי שהציונות הדתית מציינת מאה ועשר שנים להיווסדה , ועל כן היא " רשאית" לערוך חשבון נפש . אין כמו בחינת הגישות שבשוליים כדי ללמוד על הדינמיקה של המרכז הרעיוני . במה עמדו הרב סולובייצ'יק מזה וליבוביץ מזה בשולי התודעה הציונית הדתית ? הרב סולובייצ'יק היה חריג בנוף ההגותי של התנועה מבחינות אחדות . ראשית , ההגות הציונית הדתית היא כוללנית באופייה . טבעה הלאומי והתאולוגי פונה אל הכלל . הגותו של הרב סולובייצ'יק היא אינדיבידואליסטית . אמנם מחשבתו הפנומנולוגית , שהתנסחה בעיקר באמצע שנות הארבעים של המאה שעברה , עוסקת בתודעה הדתית הכוללנית . אולם דרשותיו ומאמריו הציוניים מתרחקים על פי רוב מהפנומנולוגיה של הדת ומתקרבים להגות הקיומית . ובמיוחד " קול דודי דופק" הוא כתב אקזיסטנציאליסטי מובהק . שנית , הגותו הציונית של הרב סולובייצ'יק איננה חוליה מרכזית בהגותו . האינטרס של מחשבת ( עורך , ( תורה ועבודה בחזון ובמעש : תולדות הפועל המזרחי וספור פעלם של מייסדיו תרפ – ב" תרצ"ב , הועד הפועל של הסתדרות הפועל המזרחי בארץ ישראל , תל אביב תשמ"ה ; הנ ) ל" עורך , ( תורה ועבודה בחזון ובמפעל : תולדות הפועל המזרחי ומפעליו מאז ועד עתה במלאת 70 שנה להווסדו , תל אביב תשנ"ב ; י' שלמון , " שילוב הסוציאליזם עם הדת : הערות לתולדות הסתדרות הפועל המזרחי , " דת וציונות : עימותים ראשונים , הספריה הציונית , ירושלים תש"ן , עמ' ; 352-340 י' ולק , " לתולדות תנועת ' תורה ועבודה' בגרמניה , " בתוך הנ"ל , כיום אתמול , הוצאת ששר בשיתוף מכון ליאו בק והקתדרא ע"ש בראון לתולדות היהודים בפרוסיה באוניברסיטת בר אילן , ירושלים תשנ"ח , עמ' . 338-311 6 רוב החומר נמצא בכתב העת של התנועה " זרעים . " וראה למשל את הנדפס בתוך י' לב ( עורך , ( ספר בני עקיבא , ההנהלה הארצית של בני עקיבא בישראל , תל אביב תשי"ט ; מ' בר לב , י' כהן וש' רוזנר ( עורכים , ( במשוך היובל : חמישים שנות תנועת בני עקיבא בישראל , הוצאת תנועת בני עקיבא בישראל , תל אביב תשמ . ז" 7 ראה ד' שוורץ , אמונה על פרשת דרכים : בין רעיון למעשה בציונות הדתית , תל אביב תשנ"ו ; הנ"ל , הציונות הדתית בין היגיון למשיחיות ( לעיל הערה Idem , Faith at the ;( 2 ; Crossroads : A Theological Profile of Religious Zionism , E . J . Brill , Leiden 2002 הנ"ל , ארץ הממשות והדמיון : ארץ ישראל בהגות הציונית הדתית , תל אביב תשנ"ז ; הנ"ל , אתגר ומשבר בחוג הרב קוק , תל אביב תשס"א ; Idem , Religious Zionism : History and Ideology , Boston 2009 8 ראה א' לוז , מקבילים נפגשים ; א' שגיא , אתגר השיבה אל המסורת , ירושלים ורמת גן תשס"ג , עמ' . 215-162

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר