סוגיות בחקר הציונות הדתית התפתחויות ותמורות לדורותיהן

עמוד:ד

חברי המערכת : אלה בלפר , אליעזר דון יחיא , יוסי כץ , זאב ספראי הספר יוצא לאור בסיוע תרומה נכבדה מעזבונו של ד"ר מנפרד אלטמן , לונדון–אנגליה מסת 978-965-226-402-2 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע"ב דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר