תוכן העניינים

עמוד:8

פרק ד : ראן לולה ראן ( טום טיקוור , 145 ( 1998 על מהות הזמן וטבעו ; 147 על כוחו של מקרה , או : מה מחולל את המציאות ? ; 156 על טבעה ומעמדה של המציאות ; 165 על הפוסט מודרניזם של הסרט 167 פרק ה : מעשנת / לא מעשנת ( אלן רנה , 169 ( 1993 רב שכבתיות וקוביזם ; 171 תיאור מבני סגנוני של צמד הסרטים ; 172 אופציונליות ו"זרם התודעה" ; 173 ייצוג משולב – קולנועי ותאטרלי ; 176 המשחק ותפקידם של השחקנים ; 178 על משחק אופציונלי ואישיות אופציונלית ; 181 לכידות ואופציונליות – כוחות פירוק והאחדה 186 פרק ו : עת לאהבה ( מוחסן מחמלבף , 190 ( 1991 רלטיביזם ואופציונליות – בין מזרח למערב ; 190 מחסן החומרים ושמיכת הטלאים של מחמלבף ; 194 אזהרת מסע לקראת הגרסאות הבאות ; 200 " איננו דמויות אמתיות" – אופציונליות ואמת ; 201 גרנד פינאלה דלה שמאטעס 217 סיכום 221 אפילוג : ראן סיזיפוס ראן – פילוסופיה , מיתוס והקולנוע האופציונלי 225 נספחים 236 נספח : 1 נוזהאת אל פואד ; 236 נספח : 2 תיאור סרטי הקצר " החיפוש" 238 מילון מונחים מקצועיים 241 רשימה פילמוגרפית 244 רשימת קיצורים ביבליוגרפיים 247 ביבליוגרפיה כללית 256 מפתח 269

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר