קולנוע אופציונלי פילוסופיה מהסרטים

עמוד:6

נטייה גוברת ומתגוונת – הן בעשייה הקולנועית עצמה והן בדיון התאורטי והפרשני הכרוך בה – להתייחס אל הקולנוע כאל טקסט פילוסופי לגיטימי , גם אם שונה , ותוך כדי כך להתייחס אל הפילוסופיה כאל מרחב פתוח להתנסחויות מעשירות גם בשפה הקולנועית . ספר זה נענה לאתגר שברוח חדשה זו ומתיימר לתרום לאופציונליות הפרשנית והיצירתית הגלומה בה . אבי שגיא עורך הסדרה

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר