שאלה של זמן פרויד בראי הזמניות של היידגר

עמוד:3

סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים , שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . * * * ספרו של יואל פרל שאלה של זמן : פרויד בראי הזמניות של היידגר מציע מפגש בין המחשבה הפסיכואנליטית שעניינה הצעת מזור לסבל האנושי תוך כדי חקירת הממד הפסיכולוגי ובין המחשבה הפנומנולוגית אונטולוגית המגלה את האדם על ידי חקירת מבעיו הקונקרטיים והיומיומיים וחושף את הקשר העמוק המתקיים בין מרחב המשמעות הפסיכולוגי והפילוסופי . באמצעות ניתוח פנומנולוגי ביקורתי של תפיסת הזמן הלינארית המובלעת במחשבתו של פרויד והצגת אלטרנטיבה בדמותה של תפיסת הזמניות של היידגר מראה המחבר כיצד ניתן להבין את המושגים המרכזיים שעליהם בנוי השיח הפסיכואנליטי כביטוי של מערכות יחסים אונטולוגיים המשוקעים בהוויה האנושית . שיאו של המהלך הפנומנולוגי של

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר