יהודית דישון: רשימת פרסומים

עמוד:13

. 26 " הרופא בראי הסטירה בספרות העברית בימי הביניים , " אפיריון ( חוברת מיוחדת לציון שנת 500–ה לגירוש ספרד , ( 1993 ) 27-26 , ( עמ' . 33-26 . 27 " משוררי ספרד : המחברת השלישית בספר תחכמוני , " ספר ישראל לוין — קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה ( עורכים טובה רוזן וראובן צור ) חלק א , הוצאת אוניברסיטת תלאביב , 1994 עמ' . 94-79 . 28 " האישה הבוגדנית ומאהבה : סידרה תימטית במקורות עבריים של ימי הביניים , " בקורת ופרשנות 30 ( תשנ , ( ד" עמ' . 94-79 . 29 " השדכנית להרע בספרות העברית בימי הביניים , " בין היסטוריה לספרות : ספר יובל ליצחק ברזילי ( ערך שלמה נש , ( הוצאת הקיבוץ המאוחד , , 1997 עמ' קיג-קכד . . 30 " עצתה הרעה של האישה : תימה ספרותית בימי הביניים , " מחקרי ירושלים בפולקלור יטכ- ) תשנ-ז"תשנ , ( ח" עמ' . 327-311 . 31 " האישה שלא עמדה במבחן ( ספר מעשים על פי כתב יד בודליאן מספר , " ( Or 135 פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל ב ( תשנ , ( ט" עמ' . 43-35 . 32 " יהודה בן שלמה אלחריזי והוויכוח על אמירת הפיוטים בשבת , " מסורת הפיוט ב ( תש , ( ס" עמ' . 110-97 . 33 " דרכי הצימוד במחברת הצימודים ליוסף הירושלמי , " פעמים 81 ( תש , ( ס" עמ' . 42-19 . 34 " מקאמת אלתג'ניס ליוסף הירושלמי , " דפים למחקר בספרות , ( 2000-1999 ) 12 עמ' . 63-25 . 35 " הערוגה החמישית בספר ערוגות הבשמים ליוסף הירושלמי , " פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל ג ( תשס , ( ג" עמ' . 85-67 . 36 " גלות וגאולה בספר תחכמוני , " תעודה יט ( תשס , ( ג" עמ' . 190-171 . 37 " מחברת האסטרולוג , המחברת העשרים ושתיים בספר תחכמוני , " מהות , ( 2003 ) 27 עמ' . 89-77 . 38 " שירי ויכוח של שלמה שרביט זהב משאלוניקי , " לאדינאר ג , ( 2004 ) עמ' . 112-85 . 39 " שאלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי-גרמני בראשית המאה העשרים , " פעמים , ( 2006 ) 107 עמ' . 65-39 . 40 " צימודי הלשון במחברת השלושים ושלוש בספר תחכמוני , " לאות זיכרון מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל - ספר זיכרון לאהרון מירסקי ( עורכים אפרים חזן ויוסף יהלום , ( תשס"ז , עמ' . 306-281 . 41 " מחברות הוויכוח בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי , " מטוב ספרד מחקרים — בשירה העברית בספרד ובשלוחותיה - בקורת ופרשנות 39 ( תשס , ( ז" עמ' . 95-73 . 42 " מקומות קדושים בבבל – המחברת השלושים וחמש ב'ספר תחכמוני , "' ספר יובל לבנימין בר—תקוה ( נמסר לדפוס . ( מאמרים בכתבי עת ( אנגלית ( 1 . “ On the Identification of Todros Halevi” , The Journal of Jewish Studies , XXIV ( 1973 ) , pp . 84-87 . 2 . “ The Fable in Hebrew Literature” , South Africa Jewish Observer , September 1979 , pp . 37-40 . 3 . “ Four Poems on Chanukah in Secular Hebrew Poetry” , South Africa Jewish Observer , December 1979 , p . 5 .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר