יהודית דישון: רשימת פרסומים

עמוד:12

מאמרים בכתבי עת ( עברית ( . 1 " דרגות הקירבה המשפחתית במקרא , " בית מקרא א [ כט ] ( תשכ , ( ז" עמ' . 99-83 . 2 " שאריות מיתולוגיות בספר תהילים , " ספר זר-כבוד — קובץ מחקרים במקרא , קרית ספר , ירושלים , 1968 עמ' . 167-161 . 3 " לחקר מקורותיה של המחברת ' מנחת יהודה , ' ליהודה אבן שבתי והשפעתה על ' מקאמת אלזואג' ליהודה אלחריזי , " אוצר יהודי ספרד , ספר יא / יב ( תשכ-ט"תש , ( ל" עמ' . 73-57 . 4 " ספר ההיסטוריה האבוד של יהודה אבן שבתי , " ציון לו ( תשל , ( א" עמ' . 199-191 . 5 " אור חדש על יהודה אבן שבתי כהיסטוריון , בצרון סג ( תשל , ( ב" עמ' . 65-56 . 6 " גדעון וראשית המלוכה בישראל , " תרביץ מא ( תשל , ( ב" עמ' . 268-255 . 7 " שימוש בפרודיות מן התלמוד במקאמה העברית , " סיני עב , חוברת 5-4 ( תשל , ( ב" עמ' עז-פב . . 8 " לחקר דברי האלה והנידוי ליהודה אבן שבתי , " בקורת ופרשנות , חוברת 5-4 ( תשל , ( ד" עמ' . 52-48 . 9 " החזן במקאמה העברית בספרד , " סיני עד , ( 1974 ) עמ' רמב-רנא . . 10 " דרכו של יוסף אבן זבארה בשימוש במובאות מן התלמוד בספר שעשועים , " שנתון בר אילן יב , ( 1974 ) עמ' . 223-200 . 11 " נאום אשר בן יהודה לשלמה אבן צקבל והמחברת העשרים בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי , " בקורת ופרשנות 6 ( תשל , ( ד" עמ' . 65-57 . 12 " מחרוזת סיפורי השופט החכם בספר שעשועים" בקורת ופרשנות , ( 1976 ) 10-9 עמ' . 238-229 . 13 " הנשים בספר שעשועים ליוסף אבן זבארה"שנתון בר אילן יג ( תשל , ( ו" עמ' . 210-188 . 14 " שימוש בפרשנות מקרא במקאמות הראשונות בספרד , " סיני פב ( תשל , ( ח" עמ' קעא- קעט . . 15 " למבנה ספר שעשועים , " שנתון בר אילן טז-יז ( תשל , ( ט" עמ' . 241-221 . 16 " למקורה של המחברת העשרים ואחת בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי , " בקורת ופרשנות 14-13 ( תשל , ( ט" עמ' . 26-9 . 17 " מקאמת השודד לאלחריזי – מקורה ודרכי עיצובה , " בקורת ופרשנות 16 ( תשמ , ( א" עמ' . 83-71 . 18 " הסיפור בספר תחכמוני , " ידע עם ( ערך חיים שוורצבאום ) כא , ( 1984 ) עמ' . 27-21 . 19 " למוטיב ההתחפשות במקאמה העברית , " ידע עם ( ערך חיים שוורצבאום , ( כב , ( 1984 ) עמ' . 53-41 . 20 " לייחודו של תיאור הציד בספר תחכמוני לאלחריזי , " באורח מדע : מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרון מירסקי ( התקין וערך צבי מלאכי , ( אוניברסיטת תל–אביב , מכון הברמן למחקרי ספרות , תשמ"ו , עמ' . 232-221 . 21 " האם היה זבארה שונא נשים , " ? בצרון ז ( תשמ , ( ו" עמ' . 52-46 . 22 " תיאור האישה האידאלית בספרות החול בימי הביניים : בספר משלי ערב ליצחק ובספרו של יצחק אבן סהולה משל הקדמוני , " ידע עם כג , ( 1986 ) עמ' . 15-3 . 23 " ומוצא אני מר ממות את האשה ( על קהלת ז , כה , " ( אנציקלופדיה של עולם המקרא , הוצאת רביבים , 1988 עמ' . 42 . 24 " הנסיעה בים : שער לח מספר תחכמוני ליהודה אלחריזי , " מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן ( עורכים יהודית דישון ואפרים חזן , ( הוצאת אוניברסיטת בר–אילן , רמת–גן , 1991 עמ' . 394-377 . 25 " המקאמה העברית בספרד , " עלון למורה בספרות ( מוקדש לנושא חמש מאות שנה לגירוש יהודי ספרד ) תשנ"ב , עמ' . 173-168

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר