יהודית דישון: רשימת פרסומים

עמוד:11

יהודית דישון : רשימת פרסומים ספרים . 1 ספר שעשועים ליוסף בן מאיר אבן זבארה , הוצאת ראובן מס , ירושלים תשמ 292 ) ה" עמ . ( ' . 2 ספר ערוגות הבשמים ליוסף בן תנחום הירושלמי , הוצאת אוניברסיטת בן–גוריון בנגב , . 2005 . 3 אישה טובה אישה רעה — על נשים טובות וחכמות ועל נשים רעות ובוגדניות בסיפורים מימי הביניים , הוצאת כרמל , ירושלים תשס"ט . . 4 חרוזים של חכמה — הגות , מוסר ושעשועים בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי , הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון הברמן , תל–אביב . 2011 . 5 מהדורה מדעית לספר שעשועים ליוסף בן זבארה ( בהכנה . ( ספרים וכתבי עת ( עריכה ( . 1 [ עם אפרים חזן , [ פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל , הוצאת בר–אילן , רמתגן . 1990 . 2 [ עם אפרים חזן , [ מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן , הוצאת אוניברסיטת בר–אילן , רמת–גן . 1991 . 3 [ עם שמואל רפאל , [ לאדינאר : מחקרים בספרות , במוזיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו , הוצאת המכון לחקר יהדות שאלוניקי . 1998 . 4 [ עם אפרים חזן , [ פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל ב , . 1999 . 5 [ עם שמואל רפאל , [ לאדינאר : מחקרים בספרות , במוזיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו ב , הוצאת המכון לחקר יהדות שאלוניקי . 2001 . 6 [ עם אפרים חזן , [ פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל ג , . 2003 . 7 [ עם שמואל רפאל , [ לאדינאר , מחקרים בספרות , במוזיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו ג , המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי . 2004 . 8 [ עם שמואל רפאל , [ לאדינאר : מחקרים בספרות , במוזיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו ד , המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי . 2006 . 9 [ עם שמואל רפאל , [ מטוב ספרד : מחקרים בשירה העברית בספרד ובשלוחותיה , ביקורת ופרשנות , 39 תשס . ז" . 10 [ עם אפרים חזן , [ פרקי שירה מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל ד , . 2008

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר