תוכן העניינים

עמוד:7

עליזה מיוחס ג'יניאו רשימת הקריאה של טיאה פלור 389 ניבי גומל ושמואל רפאל השפה הספרדית היהודית ( לאדינו ) והוראתה באוניברסיטאות ישראל : מניעים , גישות , אמצעים ויעדים 419 Hebrew Poetry in Spain and Its Influences Norman Roth The Early Origins of the Maqamah : The Hebrew Novella in Medieval Spain to the Early Thirteenth Century 9 * Judit Targarona Borras and Tirza Vardi Solomon ben Meshullam de Piera – Unpublished Poem for the Year 1391 37 * Angel Saenz-Badillos Realistic Trends in Bonafed’s Poetry 79 * Ariel Toaff An Embarrassing Literature : Women’s Ritual Laws in Yiddish and the Vernacular 97 *

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר