מחברות ליהודית קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע"ש יצחק עקביהו קרןפלורי טנזר המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי , אוניברסיטת בר אילן מסת 978-965-226-429-9 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל — תשע"ג דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר