תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שישי : ״המושב בחיים״ – מעבה היחסים הבין אישיים 135 מוסר , אחריות וחופש ומעבה היחסים האנושיים ) פיטר סטרוסון ( ; 135 במעבה היחסים הבין אישיים ; 137 ״יחסינו הבין אישיים אינם נסמכים על הנחות תאורטיות״ – מעבה היחסים האנושיים והפרספקטיבה האובייקטיבית ; 140 התמורה בתפיסת האתיקה ; 150 פרספקטיבות , נבדלותן וגבולותיהן – אחריות במעבה היחסים הבין אישיים ואחריות אולטימטיבית ; 158 נספח – אתיקה נטורליסטית : אושר ומוסר , מזל ואוטונומיה 166 פרק שביעי : שפיות ורציונליות 181 אחריות מוסרית ושפיות ; 182 שיח רציונלי והתועלת שבהטלת אחריות 190 פרק שמיני : חכמת הפעולה 198 הניגוד בין הפרספקטיבה האובייקטיבית ובין פרספקטיבת הפועל – פרדוקס נוסח נייגל ; 200 דרישות התבונה המעשית ) בוק ( 208 פרק תשיעי : אחריות בראי התבונה המעשית 229 ״אני אחראי למה שעשיתי״ כמומנט של תבונה מעשית ) בוק ( ; 232 אחריות ונטילת אחריות ; 242 ״אתה אחראי למה שעשית״ כמומנט של תבונה מעשית ) בוק ( 249 פרק עשירי : קומפטיביליזם , תחזית וחזון 257 קיצורים ביבליוגרפיים 278 מפתחות 284 מפתח שמות ; 284 מפתח עניינים 286

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר