רצון, חירות והכרח

עמוד:3

סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של האדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים , שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים " פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . * * * עניינו המרכזי של הספר הוא בירור מובנם ומהותם של חופש , אוטונומיה ואחריות . הספר מציג ומפתח את פרשנותם של פילוסופים קומפטיביליסטים בני זמננו למושגים אלה – אדם חופשי , אוטונומי ואחראי הוא האדם שמעצב בעצמו , באופן רפלקטיבי ומתוך דיאלוג תבוני עם אחרים , לא רק את חייו והתנהגותו , אלא גם את אישיותו שלו . חופש , אוטונומיה ואחריות הם הישג שנקנה בעמל : אדם אינו בא לעולם בכוחות עצמו , וגם לאחר לידתו , במשך תקופה ארוכה של גדילה והתבגרות , הוא אינו מעצב בעצמו את התנהגותו את חייו ואת עצמו ; בנסיבות מבורכות מסוימות , בעקבות חינוך וחינוך עצמי , בני אדם – מסוימים , בהיבטים מסוימים של חייהם , לתקופות זמן מסוימות , במידה רבה או מועטה – נעשים חופשיים ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר