המודל הטרנס־תיאורטי של שינוי

עמוד:13

המודל הטרנס תיאורטי של שינוי תהליך שינוי אישי שעוברים אנשים בכלל , ומכורים בפרט , עמד ועומד במרכזן של גישות רבות , אשר שונות זו מזו ולעיתים סותרות זו את זו . בתוך שלל הגישות הללו בולטת התפיסה של פרוצ'סקה ודיקלמנטה ; Prochaska & DiClemente , 1982 ) ראו גם : Miller , (& Rollnik , 1991 ; Raistrick & Davidson , 1987 שמציעה מודל מאחד של שינוי – המודל הטרנס תיאורטי . לפי מודל זה , אנשים הנמצאים בתהליך של שינוי עוברים כמה שלבים אוניוורסליים , בלא תלות בדרך או בגישה שבאמצעותן השינוי מושג . ההתקדמות בשלבים מבטאת את התקדמות נכונותו של האדם לעבור שינוי וליישם שינוי בפועל , ובכלל זה לנקוט מהלכים לשימורו של השינוי . שלבי השינוי לפי המודל הם : . 1 שלב טרום הרהורים – ( pre-contemplation ) זהו שלב ראשוני שבו האדם אינו מודע עדיין או אינו מודה בכך שקיימת אצלו בעיה המצריכה שינוי , אף שהסובבים אותו מבחינים בבעיה זו . . 2 שלב ההרהורים – ( contemplation ) שלב של הרהורים על השינוי הנחוץ , עם כוונה של הצעדים בנספח , ( 14 שעיקרם הודאה בקיום בעיית ההתמכרות , קבלה של מציאות זו , הפנמה רגשית של הבעיה , כניעה והודאה בחוסר האונים ובאובדן השליטה , והעברת השליטה לידי " הכוח העליון" ( רונאל , . ( א 1995 העקרונות הרוחניים בתוכנית באים לידי ביטוי בכמה מאפיינים : אמונה בכוח גדול מאיתנו , " כפי שאנו מבינים אותו" ( הצעדים השני , השלישי והאחד עשר ;( נשיאת הבשורה למכור אחר , שהיא ביטוי להתפתחות רוחנית ולמשמעות חיים ( הצעד השנים עשר ;( ומאבק בריכוז בעצמי , אשר נתפס כשורש ההתמכרות וכגורם המוביל לחוסר האונים בכל המישורים ( חן , . ( 2001 תוכנית שנים עשר הצעדים מזוהה בארץ בעיקר עם ארגון Narcotics ) NA , ( Anonymous אם כי למן שנות התשעים המוקדמות היא מאומצת בדרגות שונות גם על ידי הממסד הטיפולי , כולל רוב הקהילות הטיפוליות ושירות בתי הסוהר ( שב . ( ס" במחקר מעקב של כשלוש שנים אחר אסירים מכורים שהשתתפו בכלא בתוכנית טיפולית אינטנסיבית , המבוססת על תוכנית שנים עשר הצעדים , נמצא שיפור מובהק בכמה מדדים פסיכולוגיים ( דיכאון , חרדה , עוינות , קוהרנטיות ומשמעות חיים ) בהשוואה לאסירים בקבוצת הביקורת , אשר לא השתתפו בתוכנית ( חן , . ( 2001 בהתאמה לממצאי מחקר זה יצאו בראשית שנות האלפיים הרשות למלחמה בסמים וקרן סאקט"א רש"י במהלך להטמעת תוכנית שנים עשר הצעדים במוסדות טיפול בארץ . מהלך זה כולל שלושה מרכיבים : ראשית , כתיבה ופרסום של ספרות המותאמת לארץ , שתאפשר למרכזי טיפול ולמטפלים לאמץ את התוכנית ; שנית , העברה שיטתית של הכשרות למטפלים בהתמכרויות ; ולבסוף , בדיקה של מידת ההטמעה של תוכנית שנים עשר הצעדים במרכזי שיקום וגמילה , דוגמת רטורנו ( רונאל , הופמן ויעקב , . ( 2003

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר