תוכנית שנים־עשר הצעדים

עמוד:11

תוכנית שנים עשר הצעדים תוכנית שנים עשר הצעדים מבוססת על התפיסה שההתמכרות היא מחלה ראשונית שבאה לידי ביטוי בשלושה מישורים : פיזי , נפשי ורוחני ( רונאל , . ( 2000 בעוד שיטות טיפול שונות פונות אל המישורים הגופני והנפשי , ההיבט המרכזי של תוכנית שנים עשר הצעדים , אשר מבדיל אותה ממודלים אחרים של התערבות , הוא ההיבט הרוחני McGee , ) . ( 2000 תוכנית שנים עשר הצעדים , שמקורה בארגון לעזרה עצמית Alcoholics ) AA , ( Anonymous התרחבה למן ראשיתה בשני כיוונים מקבילים : ( Ronel , 2000 ) האחד – הרחבת אוכלוסיית היעד של התוכנית באמצעות הקמת קבוצות עזרה עצמית רבות מספור המכוונות לקהלי יעד שונים ומגוונים למדי ( אם כי רובם עונים עדיין על ההגדרה הרחבה של " התמכרות ;( " והאחר – אימוץ חלקי או מלא של התוכנית על ידי אנשי מקצוע , והפיכתה לדרך טיפול מקובלת בממסד המקצועי , אשר שומרת על זיקה כלשהי לארגוני העזרה העצמית השונים אך פועלת בנפרד מהם ( רונאל , . ( 2002 כפי שנראה בהמשך , כיוון אחרון זה מאפיין גם את קהילת רטורנו . ההנחה שתוכנית שנים עשר הצעדים מתאימה ליישום מקצועי התקיימה כבר בימיה הראשונים של התוכנית . עוד בשנת 1937 הוצע לביל וילסון , המייסד השותף של , AA להקים מרכז גמילה והחלמה לאלכוהוליסטים על פי דרך ה , AA קרי , על פי תוכנית שנים עשר הצעדים ( אף שהתוכנית טרם נודעה אז בשם זה ) Alcoholics Anonymous , ) . ( 1957 ; E . Kurtz , 1988 בשנות החמישים המוקדמות החל להתפתח בארצות הברית , במדינת מינסוטה , מודל המשלב את תוכנית שנים עשר הצעדים במרכזים קיימים לטיפול בהתמכרויות , באופן שמוכר כיום כ"מודל מינסוטה , " אשר נהפך לנפוץ ביותר בעולם כולו . ( White , 1998 ) במקביל אומצה תוכנית שנים עשר הצעדים על ידי גופי טיפול רבים נוספים . כתוצאה מהתפשטותה הנרחבת והדומיננטיות היחסית שלה בעולם הטיפול בהתמכרויות , זכתה התוכנית להיות אחד המוקדים של מחקר מקיף על התאמת דרכי טיפול שונות לאלכוהוליסטים , המכונה . ( NIAAA , 1996 ) Project MATCH במחקר זה נמצא כי בטווח של שנה אין הבדל מובהק ביעילות בין דרכי הטיפול שנבדקו , אולם לאחר שלוש שנים נמצא יתרון קל לדרכים טיפוליות המדגישות את תוכנית שנים עשר הצעדים . אמונה רוחנית ומשמעות החיים המסגרת המושגית של המונח " רוחניות" הוגדרה באופנים שונים על ידי חוקרים שונים , אם כי רובם מתייחסים אל הרוחניות כאל מושג רב ממדי הכולל מאפיינים משותפים , כגון התקשרות אל העצמי , אל הסביבה , אל " כוח עליון" ואל משמעות החיים Carroll , 1993 ;) . ( Dollard , 1983 ; Peteet , 1993 ; Prezioso , 1987 אחדים הגדירו " רוחניות" כהתעלות עצמית או אישית ( transcendent or transpersonal ) ( פרנקל , . ( Miller , 1998 ; 1982 , 1981 אחרים ראו ברוחניות ביטוי לאנרגייה של החיים , ליכולת של הפרט להיות מחוץ לעצמו ,

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר