תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים דברי פתיחה 7 מבוא 9 נוער בסיכון ; 10 תוכנית שנים עשר הצעדים ; 11 המודל הטרנס תיאורטי של שינוי ; 13 תחושת קוהרנטיות והתמכרות לסמים ; 14 קהילה טיפולית ; 15 הקהילה הטיפולית רטורנו 16 מחקר ההערכה על רטורנו 21 שיטת המחקר ; 23 כלי המחקר ; 27 הליך 28 המטופלים ברטורנו 31 מערכות יחסים עם בני משפחה ; 31 רקע עברייני ; 38 דפוסי התמכרות ; 39 מצב נפשי ; 40 נסיונות גמילה קודמים ומוטיווציה להיגמל ; 43 ההפניה לרטורנו 47 דרכי הטיפול ברטורנו 48 שלבי הטיפול ; 48 מרכיבי הטיפול ; 53 תפיסת המטופלים בנוגע לתוצאות הטיפול 78 תוכנית שנים עשר הצעדים 82 ההתמכרות והשלכותיה ; 84 הגעה לתחתית ; 87 אובדן שליטה ; 88 הכרה בחוסר האונים ; 89 כניעה לחוסר אונים ; 90 התפתחות רוחנית : מריכוז עצמי לאמונה בכוח עליון ; 94 מסירה לאלוהים ; 96 ויתור על פגמי אופי ; 97 קבלה עצמית ושינוי ; 103 פגישות NA בקהילה 105 גורמי השינוי 107 שינויים התנהגותיים ; 108 שינויים רגשיים ; 108 שינוי קוגניטיבי מרכזי : פיתוח גישה חיובית לחיים ; 110 שינוי רוחני ומציאת משמעות בחיים ; 110 מידת דתיות / רוחניות 111

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר