רטורנו קהילה טיפולית יהודית לטיפול בהתמכרויות

עמוד:4

הספר יוצא בסיוע קרן רש"י המכללה האקדמית אשקלון קרן שניצר למחקרים בנושא המשק והחברה בישראל מר זליק ונגרובסקי מסת ISBN 978-965-226-408-4 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע"א בדפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר