בפתח הספר

עמוד:9

המזרחי והפועל המזרחי , הוועד הפועל של הפועל המזרחי , מזכירות הברית העולמית של תנועת " תורה ועבודה , " מזכירות הקיבוץ הדתי ועוד . התעודות משקפות גם דיונים במוסדות הלאומיים שהמפלגה הייתה שותפה להם – הנהלת הסוכנות , הנהלת הוועד הלאומי , הוועד הפועל הציוני המצומצם – בוועד ההצלה ועוד ; פרסומים ודוחות רשמיים של התנועה ; תכתובת של פעילי התנועה ומוסדותיה בארץ ועם פעילים ושליחים בפזורה . כללו של דבר , מקורות מ"כאן" ומ"שם . " המקורות הכלולים בקובץ שמורים בעיקר בארכיון הציונות הדתית באוניברסיטת בר–אילן ובגנזך הציונות הדתית במוסד הרב קוק בירושלים . אחרים שמורים בארכיון המרכז העולמי של המזרחי בבית מאיר בירושלים , בארכיון הקיבוץ הדתי בקבוצת יבנה , בארכיון הציוני המרכזי ובארכיון יד ושם בירושלים , בארכיון תנועת העבודה בתל–אביב ובארכיון בית לוחמי הגטאות . על כך יש להוסיף את אוספי העיתונות הגדולים של ספריית אוניברסיטת בר–אילן ובית אריאלה בתל אביב . עבודת איסוף מקיפה הניבה אלפי מסמכים . הקובץ ערוך בדרך כרונולוגית ולא נושאית . הגישה הכרונולוגית מאפשרת שיקוף נאמן יותר של מציאות התקופה ושל ההתמודדות המורכבת עם סוגיית המודעות להשמדה והטיפול הבו–זמני בתכניות עזרה והצלה שונות . כיוון שכך בחרתי גם לשקף את מרבית הסוגיות ולתת ביטוי לפעילים רבים , גם מהשורה השנייה . הפער בין חשיבותה של סוגיה בזמן אמת לבין חשיבותה בריחוק של זמן מודגם יפה בפולמוס על חינוך ילדי טהרן . הוויכוח שחצה את המפלגה בין דורשי חובת חינוך דתי לכל ילדי הפליטים לאלו שצידדו בפשרה עם הממסד הציוני החילוני העסיק את מוסדות המפלגה מסוף 1942 ואילך יותר מכל סוגיה אחרת של עזרה והצלה . בהיות הוויכוח חורג בעיקרו משאלות עזרה והצלה וגם נראה מוגבל בחשיבותו מנקודת התצפית של היום , צמצמתי את הדיון בו בספרי בין הצלה לגאולה . ואולם בספר מקורות משתקפת חשיבות הדברים כפי שנתפסה אז , בזמן התרחשות הדברים . בדומה לכך נהגתי גם בסוגיית המידע על השואה . שעה שצמצמתי את הדיון בו במחקרי , כי לא נמצא ייחוד משמעותי בתפיסת הציונות הדתית את המידע על השמדת העם היהודי בהשוואה לשאר חלקי היישוב , דווקא בקובץ המקורות ניתן לסוגיה זו משקלה כפי שנתפס בעיני בני התקופה . נמנעתי מפרסום חוזר של מסמכים שהתפרסמו בעבר והעדפתי את הרחבת מצאי התעודות תוך הפנייה לקבצים שפורסמו בעבר . שיקול זה הכתיב קיצור בתחומים מסוימים , כגון הגיוס לצבא הבריטי , הנכלל בקובץ בהתנדב עם ) לעיל . ) אף כי השתדלתי לתת ביטוי מלא להתייחסותה של הציונות הדתית לשואה ולקשריה עם הריכוזים הבולטים של התנועה באירופה הכבושה , קובץ המקורות משקף רק מעט מסוגיה מורכבת זו . אודה שבחירת התעודות לשם העמדת הקובץ הייתה מלאכה קשה ביותר , כי כל תעודה אוצרת בתוכה עולם ומלואו .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר