ערבות יהודית במבחן הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה ‭(1945-1939)‬ קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע : המכון לחקר השואה ע"ש ארנולד וליאונה פינקלר ועידת התביעות קרן הקיבוץ הדתי סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת 978-965-226-437-4 ב" © 2012 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו"ל עריכת הלשון : חיה אלחייני סדר : ספי עיצוב גרפי , באר שבע נדפס בישראל – תשע"ג דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר