ערבות יהודית במבחן הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה ‭(1945-1939)‬ קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות