תוכן העניינים

עמוד:8

חלק שני יישומים ספרותיים של שינוי ה"ראייה בתור" על רקע סוגיות בולטות בספרות המאה העשרים מבוא 103 פרק ג : דמיון פואטי ויצירתיות מטפיזית : ויטגנשטיין ובורחס 105 אמנות ומטפיזיקה כסוגה ספרותית הקשורה ביצירת תמונות ; 105 ויטגנשטיין : תמונה אלטרנטיבית כביטוי ליצירתיות מטפיזית : 108 המקרה של " אטומי הרגש" ; 108 המקרה של " עיוור האספקטים" ; 112 חורחה לואיס בורחס : האופציה הרדיקלית בספרותו ; 114 " טלן , אכבר , אורביס טרטיוס" ; 117 " ההגרלה בארץ בבל" ; 121 " בן האלמוות" 124 פרק ד : ראיית הזולת ושינוי מוסרי בספרותה של אייריס מרדוק 128 ניסויי מחשבה : המקרה של M ו D והמקרה של הציפור הנשקפת מהחלון ; 131 "הנסיך השחור" ; 135 "הים , הים" 142 פרק ה : המרה של תמונה מיתית : אהרן אפלפלד , "ליש ; " פרנץ קפקא , " בלילה" 149 פרנץ קפקא ותמונת הקיום המיתית בסיפור " בלילה" ; 153 תמונת מסע השיירה בנובלה "ליש" בזיקה לחייו של אפלפלד 157 אחרית דבר 167 ביבליוגרפיה 171 מפתחות 181 מפתח השמות והיצירות ; 181 מפתח העניינים 183

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר