מראות סדוקות ראייה, דמיון והבנה עצמית בהגותם של לודוויג ויטגנשטיין ואייריס מרדוק

עמוד:4

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אביד ֹ ב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-427-5 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מ ִ זעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר