תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים שלמי תודה 7 פרק א מאיחוד הקיבוצים לאיחוד הקבוצות והקיבוצים 9 פרק ב השנתיים הראשונות 18 פרק ג הניכור וביטוייו , 41 1956-1953 פרק ד יחסה של מפא"י לאיחוד 63 פרק ה פעילות האיחוד בכנסת ובמפא 80 י" פרק ו התרככות : 98 1958-1956 פרק ז פרשת לבון 137 פרק ח לסיכום העשור 165 נספחים : 176 א חלוצים וחלוציות במדינת ישראל : היבטים סמנטיים והיסטוריים , 176 1956-1948 ב בן גוריון כפילוסוף : השוויון והשותפות 214 ג יופיה של השחקנית וחוכמת הסופר 228 רשימת מקורות 245 מפתח שמות ועניינים 247

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

יד יערי

אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר