לא עיר לא כפר

מתוך:  > לא עיר לא כפר

עמוד:4

Freddy Kahana Neither Town Nor Village - The Architecture of The Kibbutz 1910-1990 עריכה : יעקב סתר , מוקי צור עריכה מדעית : דיאנה דולב ם כל הזכויות שמורות ליד טבנקין ולמועצה לשימור אתרים נדפס בישראל , , 2011 תשע"א יד טבנקין , היסמין ו רמת אפעל רמת גן 52960 טל' , 03-5344458 פקס : www . yadtabenkin . org . il 03-5346376 ספריית יהודה דקל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל : מקווה ישראל , מיקוד , 58910 טל : 03-5086602 הספר יצא בסיוע : משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות מכון קרן קיימת לישראל לתולדות הציונות וההתיישבות מסת"ב : 978-965-282-107-2 סדר : ע . נ . ע . בע"מ ראשון לציון עיצוב גרפי : לי אדר ותמר הוניגמן , תל אביב מלבה"ד : יעקב סתר דפוס : כריבית מאירי בע " מ מו"ל : ספריית יהודה דקל - המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל סיוע בהפקה והכנה לדפוס : רוגל נחום , ניב עמיר אין להעתיק או לתרגם שום קטע מספר זה בשום צורה או אמצעי ולכל מטרה שהיא בלי רשות מפורשת בכתב מספריית יהודה דקל

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר