דב שוורץ מוסיקה והגות יהודית הערות מבוא

עמוד:13

דב שוורץ מוסיקה והגות יהודית הערות מבוא המוסיקה והיהדות נפגשו כבר בטקסטים הקדומים ביותר , כמו בתנ"ך . לזיקה שבין המוסיקה ליהדות היבטים שונים , מעשיים ועיוניים . עבודות אתנומוסיקולוגיות רבות ומאמרים באנציקלופדיות השונות דנו בגלגוליהן של מסורות מוסיקליות בעולם היהודי , וטקסטים הגותיים מגוונים בנושא המוסיקה נתפרסמו במסגרות שונות ; אולם חוקרים כמעט שלא נדרשו לניתוח שיטתי ופנומנולוגי של מעמד המוסיקה בהגות היהודית . במאמר זה ברצוני להצביע על מגמות אחדות במעמדה של המוסיקה בהגות היהודית השיטתית לדורותיה . בכוונתי לבחון את מעמדה של המוסיקה , את ההערכות על חשיבותה ואת הופעותיה השונות כרכיב תאולוגי ומטפיסי בהגות היהודית . בתחילה אציג שורה של שאלות מתודולוגיות , ולאחר מכן אציג דיון במגמות שונות שהופיעו בכתבי תאולוגים , פילוסופים ומקובלים . מבוא מתודולוגי כדי לבחון את מעמדה של המוסיקה יש לברר תחילה את היקף המקורות הדנים בנושא זה , כלומר יש להגדיר את מאגר הטקסטים של הגות זו , את משמעות הזיקה למוסיקה , את גישת המחקר למאגר וסוגיות נוספות . ברצוני לפתוח בבירור מקדים כזה של תחום ההגדרה ושל היבטיו השונים . הגדרות כשם שקשה להגדיר בבהירות את המונח " הגות יהודית , " כך גם בחינת מקומם ומעמדם של רכיבים רעיוניים של הגות זו ( כמו המוסיקה ) לא תהיה פשוטה . נפתח במונח עצמו , ונבהיר בראשית הדברים שאני מתכוון להגות יהודית שיטתית . הגות זו תחילתה בערך במאה העשירית ובמיוחד הספר אמונות ודעות של רב סעדיה גאון . מה מאפיין " הגות יהודית ? " מסתבר שההגדרות בדרך השלילה משביעות רצון הרבה יותר מן ההגדרות בדרך החיוב :

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר