תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 7 דב שוורץ מוסיקה והגות יהודית : הערות מבוא 13 שער ראשון : הגות ועיון הרב זאב גוטהולד דודעלע – חידוש יצירה במעשה הרכבה 55 חביבה פדיה אבל ועונג : נג'ארה ונתיבי המוסיקה הלילית ביהדות 79 טלילה אלירם שירי ארץ ישראל והשאלה היהודית 123 איזלי זימצובסקי השמיעה האתנית בשוליים החברתיים תרבותיים ) באנגלית ( 13 * מרינה ריצרב לקראת מושג ה"שורשיות" במוסיקה ) באנגלית ( 31 * שער שני : ממזרח הים התיכון ועד מערבו רבקה הבסי מוסיקה פופולרית בקהילה היהודית בסלוניקי בין שתי מלחמות העולם – עיון ביצירתם של משה קאזיס וצדיק גרשון ) צדיק וגאזוז ( 141 אסיקה מרקס השפעת המוסיקה הערבית על תפילה בנוסח " ספרד-ירושלים" כפי שהיא משתקפת בזמרתו של החזן אברהם כספי בבית הכנסת " הר ציון" בירושלים 165

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר