לבוש ותוך המוסיקה בחוויית היהדות

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן למורשת יהדות ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן , ביוזמת נשיא האוניברסיטה עיצוב העטיפה : תחיה רוזנטל , ירושלים מסת ISBN 978-965-226-399-5 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ב בדפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר