תוכן העניינים

עמוד:5

חלק שלישי נוכחות הדובר בשיח המדעי : אובייקטיביות , אחריות וסמכות פרק : 5 המיתוסים של הכתיבה המדעית 117 5 . 1 הטקסט המדעי – טקסט ללא דובר ? 117 5 . 2 ' אובייקטיביות' בשיח המדעי 121 פרק : 6 רטוריקה של אובייקטיביות 125 6 . 1 צורות סבילות 126 6 . 2 נושא תחבירי שאינו מבצע פעולה 132 6 . 3 מסקנה העולה 'מאליה' 135 6 . 4 שם עצם לציון פעולה של החוקר 140 6 . 5 שם הפועל 141 6 . 6 פועל בבינוני רבים 143 6 . 7 התייחסות החוקר אל עצמו בגוף שלישי 143 פרק : 7 הבלטת נוכחות המחבר בטקסט 145 7 . 1 ביסוס האתוס בשיח המדעי 145 7 . 2 צורות הגוף הראשון 147 7 . 2 . 1 השימוש בגוף ראשון לחוקר יחיד 148 7 . 2 . 2 גוף ראשון רבים לשיתוף הקורא 151 7 . 2 . 3 גוף ראשון רבים לציון קהילייה 155 חלק רביעי הבעת הספק בשיח המדעי פרק : 8 מודאליות בשיח המאמר המדעי 161 8 . 1 קטגוריות של מודאליות 161 8 . 1 . 1 מודאליות אלתית 162 ( alethic modality ) 8 . 1 . 2 מודאליות אפיסטמית 162 ( epistemic modality ) 8 . 1 . 3 מודאליות ראייתית 167 ( evidential modality ) 8 . 1 . 4 מודאליות קיומית 169 ( existential modality ) 8 . 1 . 5 מודאליות דאונטית 169 ( deontic modality ) 8 . 1 . 6 מודאליות דינמית 171 ( dynamic modality ) 8 . 2 בעיות בקטגוריזציה של המודאליות 171

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר