הרטוריקה של המאמר המדעי

עמוד:2

הספר יוצא לאור בסיוע : סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-386-5 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע"א דפוס ' גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר