תודות

עמוד:9

תודות אני אסירת תודה לכל מי שבדרכים שונות סייע לי ועודד אותי בכתיבת הספר . ראשית לכול אני חבה רבות לחנה קרונפלד . השקפותיה בנושאי ספרות וקריאתה הביקורתית בטקסטים פואטיים ותאורטיים כאחת היו לי תמיד מקור השראה , וכך גם הצעותיה המועילות , תמיכתה החמה והדרכתה במהלך העבודה על הספר הזה . תודה מיוחדת אני חבה לרוברט אלטר על הערותיו החשובות ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקי להכיר אותו וללמוד ממנו . מחשבותיי על אודות פרוזודיה ואידאולוגיה נולדו בהשראת עבודתה של מרג׳ורי פרלוף על הצורה הפואטית . הערותיה בדיונים שונים וקריאתה הקפדנית בטיוטות של שני הפרקים הראשונים תרמו לחשיבה התאורטית שלי . למדתי רבות גם ממוריי ומידידיי באוניברסיטאות תל אביב , ברקלי וסטנפורד : דניאל בויארין , מיכאל גלוזמן , בנימין הרשב , סטיב זיפרסטין , אדריאן לוין , לילך לחמן , ברברה מאן , אריק ניימן , עמוס פונקנשטיין המנוח , מנחם פרי ועוזי שביט ; אני מודה לכולם על העצות ועל התמיכה . הספר הזה לא היה בא לעולם ללא רחל אלבק גדרון ואבידב ליפסקר אלבק , שבעת שהותם באוניברסיטת סטנפורד עודדו אותי לערוך את עבודת הדוקטור שלי ולפרסם אותה בספר . תודה לאילנה בינג שתרגמה את כתב היד , לדינה הורביץ שקראה בקפידה , ערכה ותרמה רבות לגרסה הסופית , ולחיה אלחייני שהתקינה את כתב היד והביאה אותו לדפוס . תודה להדר שם טוב , שליווה אותי במהלך הכתיבה והאזין לרעיונותיי בטרם בשלו . תודה מעומק הלב לאבי , מאיר קרתי , שקרא באוזניי שירים ונטע בי את הרגישות למוזיקה של השירה , ולאמי , אהובה קרתי , שהאמינה בי ולימדה אותי לא לוותר . ספרי מוקדש להם ולילדיי , מאיה ונעם , באהבה עמוקה . עבודת מחקר זו התאפשרה הודות למענקים ולמלגות מטעם אוניברסיטת ברקלי , ( The University of California , Berkeley Chancellor ׳ s Award ) קרן מלון ( The Mellon Foundation Fellowship ) וקרן קורט Koret Foundation Graduate ) . ( Fellowship

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר