מקצבים משתנים

מתוך:  > מקצבים משתנים

עמוד:4

חברי המערכת : אבידב ליפסקר אלבק , זיוה שמיר , יגאל שוורץ , חנן חבר הספר יוצא לאור בסיוע : קרן יצחק עקביהו תרגמה מאנגלית : אילנה בינג תמונת השער : סוניה דלוניי , "מקצב , " 1938 מסת ISBN 978-965-226-417-6 ב" © 2012 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר