להיות – בעולם

מתוך:  > להיות – בעולם

עמוד:4

Boaz Neumann Being-in-the-World German Worlds at the Turn of the 20 th Century עורך הספריה אלי שאלתיאל כל הזכויות של ספר זה בעברית שמורות למחבר ולהוצאת ספרים עם עובד בע"מ . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לבצע בפומבי , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי — אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר — את החומר שבספר זה או חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה או בחלק ממנו אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת מהמו"ל שתינתן מראש ובכתב . ( הוצאת ספרים עם עובד בע"מ , תל אביב נסדר בסטודיו ע . נ . ע . בע"מ , ראשון לציון נדפס בתשע"ד בדפוס טופ פרינט All rights reserved ) Am Oved Publishers Ltd . Tel Aviv 2014 Printed in Israel ISBN 978-965-13-2419-2

עם עובד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר