מבוא

עמוד:13

בספר זה ברצוני להצביע על מגמות אחדות ביחס למעמדה של המוסיקה בהגות היהודית השיטתית לדורותיה . בכוונתי לבחון את מעמדה של המוסיקה , את ההערכות על חשיבותה ואת הופעותיה השונות כרכיב תאולוגי ומטאפיסי בהגות היהודית . ›› מבנה הספר הוא זה : בפרק הראשון אציג שורה של שאלות מתודולוגיות , ולאחר מכן אציע דיון בארבעה פרקים במגמות שונות שהופיעו בכתבי תאולוגים , פילוסופים ומקובלים . בפרק השני בכוונתי לעסוק בהערכות משתנות של המוסיקה בהגות היהודית . בפרק השלישי אבחן את חותמו המיוחד של עם ישראל בתודעת ההוגים בתחום המוסיקלי . בפרק הרביעי אעסוק בהיבט האינסטרומנטלי של המוסיקה , ככלי שרת להשגת מטרות דתיות ותועלתניות . בפרק החמישי אעסוק בעיקר בתפיסת המוסיקה כייצוג קוסמי , היסטורי ותאולוגי . בשלושת הפרקים האחרונים אדרש למקומו של הרכיב המוסיקלי בהגות היהודית הדתית המתחדשת בציונות בכלל ובציונות הדתית בפרט . דיון זה יציג פרספקטיבה מסוימת של חותם רכיב זה בחיים הדתיים המודרניים . הפרק השישי מציע הערות היסטוריות על המוסיקה בקרב הציבור הציוני הדתי . הפרק השביעי עוסק במעמדו של המוטיב המוסיקלי בהגות הציונית הדתית , ובמיוחד בהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק . הפרק השמיני דן ברעיונות שהעלו מלחינים מקרב הציבור הציוני הדתי . כאמור , אין בדיון שבחיבור זה כדי למצות את הסוגיה . כוונתי להציב קווי יסוד בלבד . › חובה נעימה לי להודות לשורה ארוכה של עמיתים שהעשירו אותי ברעיונות ובראיונות , ובהם משה אידל , עטרה איזקסון , טלילה אלירם , הרב יצחק ארלנגר , גבריאל בירנבאום , בנימין בר תקוה , אוריאל ברק , קרל א' גרוצינגר , זאב גריס , יהואש הירשברג , רפי ישפה , טובה כהן , שרה מנדל יהודה , אברהם נחשון , דניאל סטטמן , יהוידע עמיר , שמואל פיינר , גדעון פרוידנטל , יהודה קדרי ודניאל שוורץ . כן אודה לדינה ספראי ( מנהלת ארכיון הקיבוץ הדתי ) ולחיים קירש , שבינתיים הלך לעולמו . במיוחד ייזכרו לטוב הפרופסורים איתן אביצור , שעמד לימיני בכל בקשה והפצרה , משה חלמיש , שהעמיד לרשותי בנדיבות את רשימותיו , אליהו שלייפר , שהחכים אותי בידע הרחב שלו , ואחרון חביב אבי שגיא , שדחק בי להרחיב את היריעה , והודות למאמציו קיבל הספר את צורתו הנוכחית . אבי בן אמתי , בן השיח שלי זה שנים רבות , תרם בהומור שנון ובחן לבהירות הניסוח ולעקיבות הטיעונים . יעמדו כולם על התודה ועל הברכה . ›› מאמר ששימש יסוד לדיון בספר הוא ד' שוורץ , " מוסיקה והגות יהודית : הערות מבוא , " בתוך א' אביצור , מ' ריצרב וא' סרוסי ( עורכים , ( לבוש ותוך : המוסיקה בחוויית היהדות , רמת גן תשע"ב , עמ' . ››–››

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר