מבוא

עמוד:12

מפרי עטו של קרל אריך גרוצינגר . באחרונה נדון ההיבט הוויזואלי בהגות היהודית בידי קלמן בלנד . אולם ההיבט המוסיקלי של המחשבה היהודית השיטתית לא משך את תשומת לב החוקרים . בשנים האחרונות השתנה המצב בעיקר בזכות שני חוקרים , איש מחשבת ישראל ומוסיקולוג . דיונים שיטתיים בסוגיית הרכיב המוסיקלי בהגות היהודית החלו לקרום עור וגידים במחקריו של משה אידל . בשני תחומי מחקר חלוציים של אידל נוכח הגורם המוסיקלי : ( א ) הגותו של ר' אברהם אבולעפיה ונתיבי הקבלה האקסטטית ; ( ב ) המגיה כרכיב בהגות היהודית . אידל ניתח ניתוח טקסטואלי ותרבותי את גלגוליו של הרכיב המוסיקלי בקבלה ובמגיה . מבחינה מסוימת ניתן לומר , כי מחקריו הפזורים והפוריים של אידל יצרו את התשתית ויצקו את היסודות לתחום שספר זה עוסק בו . אמנם נכתבו עבודות אקראיות בסוגיית המוסיקה וההגות , אך על פי רוב לא התאפיינו עבודות אלה בניתוח מקצועי מובהק בכלים הדיסציפלינריים של מחשבת ישראל . מאז חיבוריו הראשוניים של אידל הופיעו זעיר שם זעיר שם התייחסויות של חוקרים אחרים לנושא . המוסיקולוג אמנון שילוח חקר את ההיבטים התרבותי וההגותי של המסורות המוסיקליות היהודיות בהיבט הרחב , והציג חומר רב בעל זיקה רעיונית מובהקת . שילוח אף עיבד חומרים שחשפו מוסיקולוגים כמו אידלסון ואדלר , ולעתים מזומנות הצביע על חותמם בכתבי המחשבה היהודית . מחקרים רבים הקדיש שילוח לתקופת העיצוב של המחשבה היהודית בימי הביניים ( מרס"ג עד לרמב"ם ) ולתקופה הבשלה שלה ( עד הגירוש מספרד . ( השלכות מחקריו של שילוח מתפשטות הרבה מעבר לידע המוסיקולוגי שהביא וניתח . עבודות נוספות של חוקרים כמו דון הרן ויהודית כהן פורסות יריעה רחבה בעלת זיקה עמוקה להגות העיונית . לאחר כתיבת שורות אלה יצא לאור ספרו של אבנר בהט , שיש בו סיכום היסטורי ותמטי של סוגיות בזיקת היהדות למוסיקה . ›› K . E . Gr › zinger , Musik und Gesang in der Theologie der fr › hen j › dischen 7 Literatur : Talmud Midrasch Mystik , Tubingen 1982 K . P . Bland , The Artless Jew : Medieval and Modern Affirmations and Denials of › the Visual , Princeton , NJ 2001 9 ראה רשימת ספרות בסוף הספר . › 0 מחקרים אחדים נאספו באחרונה בקובץ A . Shiloah , Music and its Virtues in Islamic . and Judaic Writings , Aldershot & Burlington 2007 ועוד יש לציין את היחידות שכתב לאוניברסיטה הפתוחה בקורס " המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל" ( ראה לעיל הערה . (› מהדורה מקוצרת ומחודשת של יחידות אלה היא A . Shiloah , Jewish Musical . Traditions , Detroit , MI 1992 בחיבור זה הפניתי למהדורה העברית המורחבת . ›› א' בהט , מוזיקה יהודית : שער לאוצרותיה וליוצריה , תל אביב תשע . ב"

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר