מבוא

עמוד:11

גורם רעיוני מרכזי אצל פילוסופים ואינטלקטואלים בחברה הישראלית . הדיונים האסתטיים בכתיבה הפילוסופית האנגלו סקסית והצרפתית אינם נדרשים בדרך כלל להיבטים מוסיקליים באופן יסודי . חוקרים דגולים בתחומי האסתטיקה והפילוסופיה האסתטית מתמקדים בעיקר באמנות הוויזואלית ובספרות כמצע למחקריהם . חוקרים אלו אינם דנים במוסיקה , וספק אם הם מכירים את מושגיה היסודיים ואת אדני התאוריה המוסיקלית . לעומת זאת הדיונים של חקר האסתטיקה במסורת הגרמנית והאוסטרית , למשל , כוללים על פי רוב ממדים מוסיקליים יסודיים . מחקר האסתטיקה בארץ , שהצמיח שורה של חוקרים חשובים כמו דב הרצנברג , רות לורנד ועדי צמח , ניזון בעיקר מהמקורות האנגלו סקסיים והצרפתיים , והדיון המוסיקלי נעדר מהם כמעט לחלוטין . חוקרי הפילוסופיה היהודית מושפעים מבחינה זו מדרך המחקר בפילוסופיה הכללית . הקורא מבין , שמצב תרבותי זה טורד את מנוחתי . אף על פי כן אני טוען , שהתרחש תהליך האופייני לעתים לתולדות הרעיונות . המוטיב שנדחק אל השוליים בחיי המעשה של העולם היהודי , דהיינו מיעוט ההלחנה והניגון במשך הדורות , חזר וניעור בעולם הרוח . בהגות היהודית הדתית מופיע המוטיב המוסיקלי פעמים לא מעטות , ולעתים הוא משקף את אופי ההגות כשלעצמה . בפילוסופיה היהודית ובקבלה נוכחותו של המוטיב המוסיקלי היא עקיבה ובעלת משקל , ובכוונתי לעקוב אחר הופעות אחדות שלו . › עד היום עסקה קבוצה של חוקרים בתולדות המוסיקה היהודית ובמקומה של המוסיקה בכלל בכתבים יהודיים . עבודתם החשובה של חוקרים ומוסיקולוגים כמו אברהם צבי אידלסון , אריך ורנר , חנוך אבנארי , ישראל אדלר , דון הרן , אדווין סרוסי ואליהו שלייפר התמצתה בתיאור היסטורי של המוסיקה היהודית , בחשיפת טקסטים מוסיקליים מתוך כתבי יד , ולעתים גם בניתוח ההיבטים הרעיוניים שלהם . אדלר אף תיעד בשיטתיות טקסטים המתייחסים למוסיקה בספרו המונומנטלי . הוא קבע בפסקנות : " אכן תחום המוסיקולוגיה הוא בעל אופי אינטרדיסציפלינרי par . " excellence אולם החוקרים הללו לא התייחסו בעקיבות לנוכחותה הכוללת של המוסיקה בהגות הפילוסופית ובהגות המיסטית היהודיות , ובוודאי לא הציגו ניתוח ממצה של נוכחות זו . המוסיקולוגים אכן גילו עניין מזדמן בהיבטים הרעיוניים של המוסיקה , אולם חוקרי מחשבת ישראל מצדם לא הרימו את הכפפה . לפני כשלושים שנה הופיע ניתוח חשוב של המוסיקה בתאולוגיה של הספרות היהודית הקדומה I . Adler , RISM : Hebrew Writings Concerning Music , Munchen 1975 › › י' אדלר , "מוסיקולוגיה ומדעי היהדות" ( לעיל הערה , (› עמ' . ››

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר