מבוא

עמוד:10

לשילוב מוסיקה ודת עבר עשיר והופעות מגוונות . מפגש של מוסיקה ויהדות נקרה כבר בטקסטים קדומים ביותר כמו בתנ"ך ובספרות החיצונית . לזיקה שבין המוסיקה ליהדות היבטים שונים , פרקטיים ועיוניים . עבודות אתנומוסיקולוגיות רבות ומאמרים באנציקלופדיות השונות דנו בגלגוליהן של מסורות מוסיקליות בעולם היהודי ; טקסטים הגותיים מגוונים המתייחסים למוסיקה נתפרסמו במסגרות שונות . כל אלה התמקדו בממד הדיסציפלינרי המיוחד של חקר המסורות המוסיקליות . ניתוח שיטתי ופנומנולוגי של מעמדה של המוסיקה בהגות היהודית כמעט שלא הופיע בכתיבתם של הוגים וחוקרים . ניתנת האמת להיאמר : אי אפשר להשוות את המוטיב המוסיקלי בהגות היהודית למוטיבים כמו משיחיות או אסטרולוגיה וכישוף . מוטיבים רעיוניים אלו יצרו ויכוחים סוערים בתקופות שונות , ומרכזיותם איננה מוטלת בספק . משיחיות ואסטרולוגיה , למשל , תופסות מקום מובחן בדיוני מחשבת ישראל . כמעט שאין חיבור הגותי דתי מקיף , בתקופת ימי הביניים או בעת החדשה , שאיננו עוסק בסוגיה המשיחית . אסטרולוגיה מילאה מקום חשוב בדיוני הוגים בימי הביניים למצער . לעומת זאת המוסיקה היא מוטיב שאיננו ממלא מקום כזה . וכלשונו של ישראל אדלר , " אין ספק שלעומת העיסוק בענפי מדע אחרים גילו חכמי ישראל ענין שולי בלבד בחכמת המוסיקה . " על כן בחינת מקומו של הרכיב התודעתי המוסיקלי בהגות היהודית נועדה לחשוף את דרכי התודעה ההגותית . כלומר אני מציג ניתוח פנומנולוגי של ההגות היהודית , שבו המוסיקה היא רכיב תודעתי מובהק , אחד מני אחדים . תודעה איננה מתמצה רק מהמהלכים המרכזיים שבה , אלא גם מהמוטיבים השוליים . על פי רוב מוטיבים כאלה נותרים בתחום הפריפרי , אך לעתים הם פורצים למרכז התודעה . אף על פי שמוסיקה כשלעצמה לא הייתה מוטיב כה מרכזי בהגות היהודית , היא נמנית עם רכיביה התודעתיים . לא מעטות הן הסיבות שבעטיין נדחקה המוסיקה לשולי התודעה , ונמנה אחדות מהן : ראשית , ההתרחקות מהמוסיקה נתפסה כהבעת אבל על חורבן בית המקדש . שנית , העיסוק היצירתי והביצועי במוסיקה לא היה באופן יחסי רווח בחברה היהודית . שלישית , המוסיקה הדתית תפסה מקום חשוב בפולחן הנוצרי , ועובדה זו מיקמה חלק ניכר מהעיסוק המוסיקלי בתחום האסור . אנו נדון בהתמודדות הפולמוסית של הוגים עם עובדות אלה . מבחינה מסוימת המצב לא השתנה גם בזמננו . מוסיקה כרכיב אסתטי איננו › ראה למשל L . E . Sullivan ( ed . ) , Enchanting Powers : Music in the World’s Religions , Cambridge , MA & London 1997 › י' אדלר , "מוסיקולוגיה ומדעי היהדות , " תצליל יא ( תש , ( ם" עמ' . ›› › ראה א' שילוח , המורשת המוסיקלית של קהילות ישראל , יחידה , › רמת אביב תשמ"ו , עמ' . › 9–› 7

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר