כינור נשמתי המוסיקה בהגות היהודית

עמוד:4

חברי המערכת : מנחם לורברבוים , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , רון מרגולין , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע : Stiftung Irene Bollag Herzheimer , Basel הקרן לפילוסופיה קונטיננטלית , התכנית ללימודי פרשנות ותרבות , אוניברסיטת בר אילן הקתדרה ע"ש ד"ר יהושע מזור למחשבת ישראל והעמים המכון לחקר הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג סגן הנשיא למחקר , אוניברסיטת בר אילן מסת ISBN 978-965-226-454-1 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל עריכת הלשון : אבי בן אמתי סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל – תשע " ג דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר