בפתח הספר

עמוד:11

שונים של החוויה הדתית , ובהצטרפותן יחד יש בהן ביטוי עשיר ונאמן לאותה הוויה רגשית ייחודית , מורכבת ואינטנסיבית הקרויה "חוויה דתית . " הרשויות האישיות הן בעיקר הרשויות שהוקדמו לתפילת " נשמת כל חי" ול"ברכו" ( שלפני קריאת שמע וברכותיה , ( והן כתובות כשיר קצר 8–3 ) בתים בדרך כלל , ( בחרוז מבריח ובמשקל הכמותי הערבי הקלסי . אופיין הוא " ספרדי" מובהק מבחינת הסוגה ( שהיא חידוש של האסכולה הפייטנית הספרדית , ( התימטיקה ( שירי קודש אישיים ) והמשקל ( הכמותי הערבי . ( יסודו של הספר בעבודת דוקטור שכתבתי בהדרכתם של פרופ' ראובן צור ופרופ' ישראל לוין מן החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב . מעומק הלב אני מודה לשניהם על הדרכתם הטובה , שנעשתה בלב ונפש ובדרכי נועם . תודה מיוחדת אני חבה לפרופ' ראובן צור על שנות לימוד מאלפות ועל ידידות עמוקה . תודתי שלוחה גם לעורך הסדרה פרופ' אבידב ליפסקר אלבק על אהדתו לדרכי במחקר ; למנהלת בית ההוצאה של אוניברסיטת בר אילן מרגלית אבישר ולצוות העובדות המסורות אן למדן , ענת גל וחני אהרוני , ולעורכת הלשון איילת בר טל , על העבודה המקצועית ועל מאור הפנים . תודתי לקרן דב סדן למחקרים בספרות העברית והיידית ולקרן יצחק עקביהו על סיוען הנדיב בהוצאתו של הספר הזה לאור .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר